Meerjarige ontwikkeling weerstandscapaciteit

De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit flucteert met de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de gemeente Gouda. Daarom wordt dit meerjarig beoordeeld.

In onderstaand tabel is de ontwikkeling meerjarig weergegeven.

Omschrijving (*1.000)

2018

2019

2020

2021

Algemene Reserve (31/12)

19.804

21.103

21.833

24.603

Reserve Sociaal domein (31/12)

5.346

3.246

346

346

Stand voor resultaatbestemming

25.150

24.349

22.179

24.949

Resultaatbestemming

549

230

2.269

410

Weerstandscapaciteit

25.699

24.579

24.449

25.359

Benodigde weerstandscapaciteit

14.036

14.036

14.036

14.036

Ratio

1,8

1,8

1,7

1,8