Beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit

De financiële omvang van risico's (benodigde weerstandscapaciteit) wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Beschikbare weerstandscapaciteit houdt in dat er middelen zijn die de gemeente beschikbaar heeft of kan maken om de financiële gevolgen van risico's op te vangen (zoals bijvoorbeeld de algemene reserve).

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de verwachte risicokans en de impact van individuele risico’s die materieel relevant zijn. Het gaat hierbij uitsluitend om risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen (zoals bijvoorbeeld een verzekering).