Sportgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthallen, gymnastieklokalen en het Groenhovenbad in Gouda. De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in de Nota Sport en Bewegen in Gouda 2017-2022.

Sport.Gouda verzorgt voor de gemeente de uitvoering van het groot- en dagelijks onderhoud. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de sportclubs. De sportclubs onderhouden zelf hun eigen accommodaties.

De concessie van Sport.Gouda is in 2016 met één jaar verlengd. In 2017 wordt een besluit genomen over verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met tien jaar.

Financiële middelen

Groot onderhoud

Het meerjaren onderhoudsplan is voor vijftien jaar opgesteld.

Dagelijks onderhoud

Het contractonderhoud (jaarlijkse onderhoudsbeurten van installaties, schilderwerk, servicecontracten voor de lift) en het klachtenonderhoud maakt deel uit van de meerjaren onderhoudsplannen.