Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2014-2019 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s.

De Goudse Schouwburg kent een eigen onderhoudsvoorziening. Ook voor de Schouwburg is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De onderhoudsbehoefte is over de hele onderhoudscyclus tot 2019 aanzienlijk groter dan de jaarlijkse dotatie in de voorziening. De algemene onderhoudsvoorziening biedt ruimte om een extra bijdrage te leveren aan het onderhoud van de Schouwburg.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud wordt in de begroting afgewikkeld via een aantal onderhoudsvoorzieningen (Brandweerkazerne, Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en Gemeentelijke objecten) waarvan de dotaties plaatsvinden vanuit programma 6 (Duurzaamheid en Stedelijk Beheer). In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorzieningen:

Bedragen * € 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Stand 1 januari

1.531

1.692

2.059

1.894

2.968

3.057

Dotatie

1.098

1.034

1.018

2.211

1.099

1.090

Uitputting

937

667

1.183

1.137

1.010

848

Voor de onderhoudsvoorziening Stationsgarage geldt de onderstaande reeks:

Bedragen * € 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Stand 1 januari

50

100

119

141

163

182

Dotatie

50

46

46

46

46

46

Uitputting

0

27

24

24

27

34

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud (contractonderhoud en klachtenonderhoud) is in programma 5 (Ruimtelijke Ontwikkeling) voor de periode 2016-2019 ongeveer € 190.000 begroot. Investeringen van voldoende omvang die levensduurverlengend zijn, worden aangemeld voor het concerninvesteringsplan. Voor het Huis van de Stad is jaarlijks € 160.000 begroot voor dagelijks onderhoud- en contractenonderhoud.