Wat doet de gemeente in 2018

Er zijn 3 projecten waarvoor een grondexploitatie is geopend.
Per project volgt een overzicht van de stand van zaken en de geplande activiteiten voor 2018.

Spoorzone 
De grondexploitatie beperkt zich tot het noordelijk deelgebied tussen de Spoorstraat en de Dreef. Het hoofdkantoor van Rabobank Gouwestreek is in aanbouw. Voor de onverkochte kavels wordt de bestemming verruimd om andere functies naast kantoren mogelijk te maken. De voorbereidingen voor het in ontwikkeling brengen van de kavel naast Cinema Gouda zijn opgestart.

Westergouwe 
Na de succesvolle verkoop zijn vanaf 2016 de eerste huizen opgeleverd en krijgt fase 1 verder vorm. De voorbelasting voor fase 2 is aangebracht. In 2018 worden naar verwachting de eerste bouwvelden van fase 2 aan projectontwikkelaars verkocht. De programmering past binnen de kaders van de Regionale Woonagenda en sluit aan bij de Goudse woningbehoefteraming.

Middenwillens 
Het betreft een project van de gemeente en Slokker Vastgoed met ruim 200 woningen. Op het gemeentelijke deel komen circa 120 woningen. In 2017 zijn de eerste en tweede fase opgeleverd. Janssen de Jong projectontwikkeling is gestart met de verkoop van 14 koopwoningen in de laatste fase. Met Woonpartners Midden Holland wordt gesproken over 24 sociale huurappartementen. Van de 5 vrije kavels zijn er inmiddels meerdere in optie genomen. Naar verwachting zal de bouw van de derde fase in 2018 plaatsvinden, waarna het project in 2019 wordt opgeleverd.