Visie Gouda 2020

Om goed in te kunnen blijven spelen op de veranderingen in de samenleving is het van belang om aan een toekomstbestendige ambtelijke organisatie te bouwen.

Dit gebeurt via het traject Gouda2020+ waarin drie ontwikkelingen centraal staan:

  • voor en met de stad;
  • wendbaar;
  • de goede dingen doen.

Voor en met de stad

Bij alles moet dienstverlening voorop staan. Hierbij is de focus bij voorkeur van buiten naar binnen. Als de samenleving er om vraagt, pakt de gemeente vraagstukken op, samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Procedures worden zorgvuldig ingericht. Wanneer iets niet goed gaat, dan worden bij voorkeur informele instrumenten ingezet zoals mediation of een persoonlijk gesprek.

Wendbaar

De snelheid waarmee de omgeving verandert is groot. Dat vraagt om een wendbare organisatie die in staat is om alert en innovatief te reageren op de vragen uit de stad en uit de omgeving. Dat is een organisatie die deze ontwikkelingen ook weet door te vertalen naar de bedrijfsvoering. Focuspunten zijn: digitalisering van processen, investeren in competenties en kennis van medewerkers en adequaat budgetbeheer. 'Wendbaar'veronderstelt ook strak sturen op organisatiekosten en opvangen van fluctuaties van de inkomsten en uitgaven.

De goede dingen doen

Het is belangrijk dat de organisatie weet waar ze voor staat, wat de doelen zijn en hoe daar te komen. Dat betekent keuzes maken en prioriteren.

Informatieveiligheid en privacy zijn thema’s die doorlopend aandacht nodig hebben. Gouda investeert stevig in deze thema’s. Onder andere door de maatregelen informatiebeveiliging gemeenten te implementeren en een traject om Gouda in 2018 privacy-proof te krijgen.

Visie Gouda 2020+: vertaling naar de dagelijkse praktijk

De visie van Gouda 2020+ met de bijbehorende kernwaarden wordt vertaald in concrete activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de wijze waarop de uitvoeringsorganisatie 'inkoop' wordt ingericht en de modernisering van de sociale dienst (zie paragraaf 3.3.3.). Een wendbare organisatie kan snel inspelen op de veranderingen in de zorg en kan nadrukkelijk samenwerken met zorgpartners en heeft een goede mix van zakelijkheid en partnership.

Een ander voorbeeld is de manier waarop de gemeentelijke directiestructuur nieuw is vormgegeven door middel van een collegiale directie die integraal verantwoordelijk is voor de ambtelijke organisatie. Door afschaffing van de afzonderlijke directie-eenheden kunnen afdelingen waar nodig op een (tijdelijke) manier geclusterd aangestuurd worden. Dit alles met als doel om de integrale samenwerking verder te versterken en daarmee de organisatie wendbaarder te maken.

Een laatste voorbeeld van de concrete vertaling van de Visie Gouda 2020+ naar de praktijk: op 15 juni 2017 heeft een geslaagde Ontwikkelmiddag plaatsgevonden voor alle ambtenaren. Op deze middag is ook de GoudAcademie gelanceerd. Dat is een virtuele organisatie, van waaruit opleidingen en ontwikkeling van medewerkers wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.