Financiële gevolgen per programma

In onderstaand overzicht zijn per programma de financiële gevolgen opgenomen van het bestaande beleid en van het 1e en 2e ijkmoment 2017 op de programmasaldi.

bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

01 Economie en stadsmarketing

Bestaand beleid

9.541

9.352

9.264

8.993

Eerste ijkmoment

288

286

286

275

Tweede ijkmoment

738

1.692

624

612

Saldo programma

10.567

11.331

10.173

9.879

02 Zorg (Wmo)

Bestaand beleid

36.265

36.459

36.441

36.424

Eerste ijkmoment

270

238

238

238

Tweede ijkmoment

919

996

994

1.086

Saldo programma

37.454

37.693

37.672

37.748

03 Werk en inkomen

Bestaand beleid

19.564

18.929

18.687

18.777

Eerste ijkmoment

440

449

456

456

Tweede ijkmoment

2.717

2.609

2.166

1.539

Saldo programma

22.721

21.987

21.309

20.772

04 Jeugd, onderwijs en sport

Bestaand beleid

41.573

39.780

37.596

37.288

Eerste ijkmoment

-32

93

91

102

Tweede ijkmoment

2.566

2.247

3.900

3.815

Saldo programma

44.107

42.120

41.586

41.205

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Bestaand beleid

2.720

2.618

2.616

2.616

Eerste ijkmoment

-60

-60

-60

-60

Tweede ijkmoment

47

-31

-234

-229

Saldo programma

2.707

2.528

2.322

2.327

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Bestaand beleid

18.462

18.777

18.920

19.013

Eerste ijkmoment

-3.037

-2.505

-2.071

-1.648

Tweede ijkmoment

1.292

535

61

256

Saldo programma

16.717

16.807

16.909

17.621

07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

Bestaand beleid

1.427

1.683

1.713

1.713

Eerste ijkmoment

19

19

19

19

Tweede ijkmoment

6

7

7

7

Saldo programma

1.451

1.709

1.739

1.739

08 Veiligheid en bestuur

Bestaand beleid

10.948

10.581

10.451

10.451

Eerste ijkmoment

200

92

92

92

Tweede ijkmoment

349

337

132

130

Saldo programma

11.497

11.010

10.674

10.672

20 Overhead

Bestaand beleid

0

0

0

0

Eerste ijkmoment

0

0

0

0

Tweede ijkmoment

17.313

17.220

17.368

17.315

Saldo programma

17.313

17.220

17.368

17.315

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bestaand beleid

-142.453

-143.141

-140.901

-141.345

Eerste ijkmoment

-1.330

-1.062

-928

-795

Tweede ijkmoment

-19.811

-19.668

-19.958

-19.790

Saldo programma

-163.594

-163.870

-161.787

-161.930

Verrekening met reserves

Bestaand beleid

537

780

541

541

Eerste ijkmoment

2.856

2.556

2.123

1.700

Tweede ijkmoment

-4.885

-2.100

-2.900

0

Saldo programma

-1.491

1.236

-235

2.242

Totaal resultaat

Bestaand beleid

1.415

4.181

4.671

5.528

Eerste ijkmoment

385

-107

-244

-378

Tweede ijkmoment

-1.251

-3.845

-2.157

-4.740

Saldo programma

549

230

2.269

410