Specificatie per reserve en voorziening

Verloop per reserve

Programma 1 Reserve cultuur- en erfgoedfonds

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

185

185

185

185

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

185

185

185

185

Programma 2 Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

4.266

4.266

4.266

4.266

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

4.266

4.266

4.266

4.266

Programma 5 Reserve wijkontwikkeling

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

328

328

328

328

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

328

328

328

328

Programma 5 Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

69

69

69

69

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

69

69

69

69

Programma 5 Reserve bouwleges

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

584

0

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

584

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Programma 5 Reserve nog uit te voeren wzh 3 Notenboomen

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

259

259

259

259

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

259

259

259

259

Programma 5 Reserve nog uit te voeren wzh Bolwerk

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

468

468

468

468

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

468

468

468

468

Programma 5 Reserve vm. NIEGG Spoorzone en Westergouwe

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

1.750

1.750

1.750

1.750

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.750

1.750

1.750

1.750

Programma 6 Reserve parkeren

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

672

675

705

747

Vermeerderingen

43

70

82

81

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

675

705

747

788

Programma 6 Reserve zuidelijk stationsgebied

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

4.237

4.237

4.237

4.237

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

4.237

4.237

4.237

4.237

Programma 6 Reserve Revitalisering Goudse Poort

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

936

857

778

700

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

79

79

78

78

Stand per 31 december

857

778

700

622

Programma 8 Reserve NGE

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

1.922

1.922

1.922

1.922

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.922

1.922

1.922

1.922

Programma 21 algemene reserve

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

16.868

16.627

17.607

20.377

Vermeerderingen

1.299

980

2.770

910

Verminderingen

1.540

0

0

0

Stand per 31 december

16.627

17.607

20.377

21.287

Programma 21 Reserve sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

8.799

5.679

3.579

679

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

3.120

2.100

2.900

0

Stand per 31 december

5.679

3.579

679

679

Programma 21 Egalisatie reserve Openbare Ruimte

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

3.500

6.545

9.146

11.312

Vermeerderingen

3.045

2.601

2.166

1.743

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

6.545

9.146

11.312

13.055

Programma 20 Reserve organisatie-ontwikkelingen

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

378

413

447

482

Vermeerderingen

557

556

557

557

Verminderingen

522

522

522

522

Stand per 31 december

413

447

482

517

Programma 21 Reserve individuele keuze budget (IKB)

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

0

0

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Programma 21 Reserve cofinanciering regionale projecten

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

710

710

710

710

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

710

710

710

710

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

45.933

44.991

46.458

48.492

Vermeerderingen

4.944

4.207

5.574

3.291

Verminderingen

5.886

2.740

3.540

639

Stand per 31 december

44.991

46.458

48.492

51.144