Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inwoners

2015

40

58

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

De voortgang op de doelstellingen uit de beleidsnota Sociaal Domein 'Iedereen doet mee' wordt in beeld gebracht met de beleidsindicatoren en in de monitor Sociaal Domein. Deze monitor wordt als bijlage aan het bestuur opgeleverd bij de PenC-documenten. Bij de jaarrekening / 1e ijkmoment gaat het om de monitor over het voorgaande kalenderjaar Bij de programmabegroting / 2e ijkmoment gaat het om de monitor over het eerste half jaar van het betreffende kalenderjaar.

Gouda doet ook mee aan de landelijke monitor Sociaal Domein zodat op termijn goede benchmarkgegevens beschikbaar zullen zijn via www.waarstaatjegemeente.nl.