Wat wil Gouda bereiken?

In de beleidsnota 'Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid 2014-2018' zijn de doelstellingen voor het Sociaal Domein geformuleerd. Deze omvatten de programma’s 2. Zorg (Wmo), 3. Werk en Inkomen en 4. Jeugd, Onderwijs en Sport.

De focus ligt op een integrale aanpak van de minder zelfredzame huishoudens waar vaak sprake is van samenhangende problematiek op meerdere levensdomeinen.

De verdere implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden ten gevolge van de decentralisaties in het Sociaal Domein zal ook in 2018 en de jaren daarna veel aandacht vragen.