Wat wil Gouda bereiken?

De Goudse doelstellingen voor het Sociaal Domein uit de beleidsnota ’Iedereen doet mee’ zijn programma-overstijgend. De Participatienota 2015 - 2018 geeft hierbinnen nadere invulling aan het beleid voor de bestaande en nieuwe doelgroepen van de Participatiewet.

Bij het programma Werk en Inkomen staat voorop dat iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of actief is voor de samenleving. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar.