Wat wil Gouda bereiken?

Jeugd

Voor Jeugd zijn de programma-overstijgende doelstellingen voor het Sociaal Domein zoals geformuleerd in de beleidsnota 'Iedereen doet mee' van toepassing.

Onderwijs

Gouda geeft vorm aan de aansluiting van de zorgstructuur op de scholen op de jeugdhulp.

Gouda verbetert de aansluiting van het voortgezet (speciaal) onderwijs op de toeleiding naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Gouda dringt het aantal voortijdig schoolverlaters terug.

Gouda voert het lokaal onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in samenwerking met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties uit.

Onderwijshuisvesting

Gouda geeft vorm aan adequate huisvesting voor scholen.

Sport

Gouda investeert in een actief sportieve en gezonde samenleving.