Wat wil Gouda bereiken?

De doelen die Gouda binnen dit programma nastreeft, zijn af te lezen uit de zogenaamde doelenboom die aan het begin van dit programma is opgenomen.

Burgerinitiatieven

  • Gouda ondersteunt initiatieven van Goudse vrijwilligers die gericht zijn op leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie;
  • Gouda ontsluit en sluit aan bij de ‘kracht van de samenleving’;
  • Minder regels en meer vrij baan voor burgerinitiatieven binnen Gouda .

Publiekszaken

  • Gouda levert goede dienstverlening;
  • Gouda implementeert Antwoord fase 3;
  • Gouda communiceert helder over gemeentelijke werkzaamheden.